WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. 

Informujemy, że: 

- godziny Mszy Świętych w niedzielę i w tygodniu pozostają  bez zmian. Pierwszeństwo uczestnictwa w nich mają osoby mające zamówioną intencję. 

- nie będzie  Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali. Jednocześnie zachęcamy wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. 

- Kancelaria Parafialna będzie nieczynna. W sprawach Pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.

error: Content is protected !!