ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

1. 1. Suda Dariusz, zam. Kuźnica Głog.
Suda zd. Juszkiewicz Patrycja, zam. Kuźnica Głog.                             Zap. 1 

error: Content is protected !!