Flat Preloader Icon

SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA

Św. Dominik Savio

Nasz Patronie - Módl się za Nami !!!

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.
Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni -pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty.
W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i naszą działalność . Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu i ludziom i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi.
Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Dla nas bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

KTO TO JEST MINISTRANT?

,,Ministrante” ( z łaciny ) znaczy ,,służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant” wskazuje na szczególnie na służbę we Mszy świętej.

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele,
jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć
w liturgii” nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!
,,Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Zbiórki ministrantów odbywają się w środy o 16.00,starsi ministranci spotykają się w środy o godz. 17.00, ale zaczynają się zazwyczaj dużo wcześniej.

Przyczyna: stół do gry w piłkarzyki.
Nie możemy pominąć służby liturgicznej z naszych kościołów filialnych:
Gola(1), Przybyszów(8), Tarnów Jezierny(4) i Lipink(7)i.

Zbiórki ministrantów: w II i IV czwartek  miesiąca o godzinie 16:30  w salce parafialnej.

Natomiast w każdą sobotę spotykamy się na hali technikum , by pograć w piłkę. o 9.00- szkoła podstawowa, o 10.00 – gimnazjum

Lista ministrantów (Sława):

Bibik Krzysztof
Błaszczak Konrad
Bogdanowicz Bartek
Bogdanowicz Paweł
Wojciech Miłosz
Drgas Mateusz
Gawlik Marcin
Wojdanowicz Mateusz
Ulanicki Jakub
Surma Marcin
Grycaj Artur
Grześkowiak Karol
Jarmużek Kacper
Jastrzębski Przemysław
Kulus Jakub
Gregorczyk Łukasz
Kamil Kacperek
Majda Damian
Malcher Jakub
Żygadło Bartek
Urbański Maciej
Ratuszny Szymon
Reszczyński Łukasz
Rybiński Rafał
Szlafka Kacper
Waligóra Hubert
Walkowiak Jakub

error: Content is protected !!