Flat Preloader Icon

KANCELARIA PARAFIALNA - CZYNNA:

Czwartek i Piątek 16:30-17:30
Sobota: 9:00-11:00 

W okresie wakacyjnym: Czwartek 17:00 - 18:00
oraz Sobota 10:00 - 11:00

W pierwszą sobotę miesiąca kancelaria parafialna -  nieczynna

           
Odwiedziny chorych od godziny 9:00

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI - WYMAGANE DOKUMENTY

CHRZEST:

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) odpis Aktu Urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
2) odpis Aktu Ślubu Kościelnego, Konkordatowego lub Kontrakt Cywilny
3) dane chrzestnych: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, adres jeżeli chrzestny jest z innej parafii: Zaświadczenie z własnej parafii, że spełnia warunki, aby być chrzestnym
4) dane rodziców dziecka
5) jeżeli dziecko jest z innej parafii to pisemna zgoda proboszcza

CZAS ZGŁOSZENIA:
Dwa tygodnie przed zamierzonym terminem

CZAS CHRZTU W NASZEJ PARAFII:
Chrzest jest udzielany w naszej parafii w soboty na Mszy Świętej o godzinie 18:00 (w okresie letnim o 19:00) i w niedzielę na mszy świętej o godzinie 12:00. 

RZECZY POTRZEBNE DO CHRZTU:
świeca
biała szata

CHRZESTNI:
Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnego). Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłym towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecku wraz z rodzicami, ma przedstawić do chrztu oraz pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. 

DO PRZYJĘCIA ZADANIA CHRZESTNEGO MOŻE BYĆ DOPUSZCZONY TEN, KTO:
- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz ma intencję pełnienia tego zadania.
- ukończył 16 lat
- jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
- nie jest ojcem lub matką dziecka przyjmującego chrzest.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

Czas załatwienia formalności przedślubnych: Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić do kancelarii trzy miesiące  przed planowanym ślubem. 

ZAPOWIEDZI:
Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązuje wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

DOKUMENTY:
- metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterstwa
- świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
- świadectwo katechezy ostatniej klasy ukończonej szkoły
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
- dowód osobisty
- jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczą dokumenty z USC

ŚWIADEK ŚLUBU:
Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków zawarcia sakramentu małżeństwa wcześniej odbyli spowiedź, aby w czystości serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani i obdarzeni tak ogromnym zaufaniem.

POGRZEB OSOBY WIERZĄCEJ:

W przypadku śmierci naszych bliskich w kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

- akt zgonu z USC
- zaświadczenie o przyjęciu ostatnich sakramentów przez osobę zmarłą
- informację z biura cmentarnego o dniu i godzinie pogrzebu

error: Content is protected !!