Flat Preloader Icon

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Spotkania we wtorki, po Mszy Świętej wieczornej w salce parafialnej. 

Święty Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchowych, w „zasadzie pierwszej życia duchowego” pisze:
„Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją”.

Siostro i bracie!
Zapraszamy ciebie na wspólną modlitwę, dzielenie się Słowem Bożym ,katechezę w każdy wtorek w salce parafialnej.
Każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka, by wzrastać, każdy z nas potrzebuje wsparcia w momentach trudnych i bolesnych. Wspólnota modlitewna jest takim miejscem gdzie problemy innych dźwiga się razem. Gdzie modlitwa jednej osoby, staje się modlitwą wszystkich. Przeżywaj swoją wiarę, a nawet trudności z nią związane, z innymi. We wspólnocie jest łatwiej.

Grupa modlitewna powstała niedawno. Jest to owoc pięknego czasu rekolekcji ewangelizacyjnych „kurs FiliP”.

Dołącz do nas!

error: Content is protected !!