Flat Preloader Icon

POSTAWY I GESTY LITURGICZNE

POSTAWY LITURGICZNE

1. Postawa siedząca
– Jest postawą słuchania i skupienia.
– Siedzimy w czasie czytań, psalm responsoryjnego, kazania, przygotowania darów, ogłoszeń parafialnych.
– Nie garbimy się !

2. Postawa stojąca
– Jest postawą szacunku i gotowości.
– Stoimy w czasie obrzędów wstępnych i obrzędów zakończenia z wyjątkiem ogłoszeń, w czasie śpiewu przed ewangelią i w czasie ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej, po przygotowaniu darów do przeistoczenia i od śpiewu „Ojcze nasz…” do „Baranku Boży…” włącznie.
– Stoimy wyprostowani ze złożonymi rękoma!

3. Postawa klęcząca
– To postawa modlitwy, czci i największego uwielbienia.
– Klęczymy zawsze przed Najświętszym Sakramentem, czyli w czasie przeistoczenia, przy otwartym tabernakulum,
w czasie komunii, przed Najśw. Sakramentem w monstrancji i na słowa „Oto Baranek Boży…”
– Klęcząc zawsze mamy złożone ręce!

4. Leżenie krzyżem – tylko w Wielki Piątek.

GESTY LITURGICZNE

1. Przyklęknięcie
– Oznaka uwielbienia i adoracji
– Przyklękamy zawsze na prawe kolano i nie robimy przy tym nic innego (np. znaku krzyża)
– Przyklękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem.

2. Ukłon
– Zastępuje przyklęknięcie
– Wykonujemy go przekazując znak pokoju

3. Gesty rąk
– ręce złożone
– znak krzyża
– uderzenie w pierś
– podanie ręki (na znak pokoju)

Gesty muszą być wykonywane, powoli, starannie na chwałę Bożą. Po tym, jak je wykonujesz, można poznać Twoją miłość do Chrystusa.

NACZYNIA LITURGICZNE

Do mszy św. używa się następujących naczyń liturgicznych :
1. Ampułki
2. Kielich mszalny
Na kielich nakłada się :
– Puryfikaterz
– Patenę z hostią
– Palkę
– Korporał
– Welon

KIELICH + PURYFIKATERZ + PATENA Z HOSTIĄ + PALKA + KORPORAŁ + WELON = KIELICH MSZALNY
6. Pateny
7. Kociołek z wodą święcona i kropidło
8. Kadzidło z łódką
9. Puszka
10. Monstrancja
11. Kustodia

error: Content is protected !!